Şirket Bilgilendirme Politikası

Şirket Bilgilendirme Politikası

 

Bilgilendirme politikamızın amacı, ticari sır kapsamı dışındaki bilgilerin pay sahipleri, yatırımcılar, çalışanlar, müşteriler, kreditörler ve ilgili diğer taraflara tam, zamanında, doğru, anlaşılabilir, kolay ve en düşük maliyetle ulaşılabilir olarak eşit koşullarda iletilmesinin sağlanmasıdır.

Uyum A.Ş. tarafından oluşturulmuş olan Bilgilendirme politikası çerçevesinde, Sermaye Piyasası Kurulu`nun (SPK) Özel Durumların Kamuya Açıklanmasına İlişkin Esaslar Tebliğine (Seri:VIII, No:54) uygun olarak SPK ve IMKB aracılığı ile kamuya bilgi aktarılmakta buna ek olarak belirli dönemlerde medya araçlarına bülten gönderimi yapılmaktadır.

Bu bilgilendirmenin yanı sıra Yatırımcı İlişkileri Birimi üç aylık kar açıklaması ve bilanço açıklama tarihlerini takiben, bu bilgileri  yerli, yabancı yatırımcılarla yüzyüze veya telefon/ e-mail yolu ile paylaşmaktadır.

Zorunlu açıklamalar dışında kalan ve Uyum A.Ş`nin ürün, hizmet ve stratejileri ile ilgili genel bilgi aktarımı ise ilgili birimlerin yaptığı çalışmalar ile koordineli olarak Kurumsal İletişim Birimi tarafından yürütülmektedir. Uyum`a medya kuruluşları tarafından yöneltilen soruların koordinasyonu ve cevaplandırılması soru içeriğine göre ilgili birimlertarafından verilerek şirketin hedef ve stratejilerine uygun bir şekilde Yatırımcı İlişkileri Biriminin süzgecinden geçirilerek gerçekleştirilmektedir.