Denetim

Denetim

Bağımsız Dış Denetim  için; Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayınlanan Sermaye Piyasası Bağımsız Dış Denetleme hakkındaki yönetmelik gereği, Yönetim Kurulunca seçilmiş Elit Bağımsız Denetim ve Yeminli Müşavirlik A.Ş ‘ nin 2014 yılı hesap dönemi için Bağımsız Denetçi olarak görev yapmasına karar verilmiştir.