Üst Yönetim Kadrosu

  Mustafa Songör - Genel Müdür

  Hamdi Cömert – Satış Yönetimi Direktörü 

  Ahmet Yıldız - Kategori Grup Müdürü

  Sibel Çor - Finans Müdürü

  Ayşegül Deynekçi - İnsan Kaynakları Müdürü

  Cihan Başkal - Yatırımcı İlişkileri Müdürü

 

 

 <p>&Uuml;st Y&ouml;netim Kadrosu.doc</p>