Ortaklık Yapısı

Uyum Gıda ve İhtiyaç Maddeleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.,  5 Mayıs 1998 tarihinde İskender Keleş, Ali Akyüz, Mehmet Akyüz, Ahmet Akyüz, Erdal Tüfekçi, Yusuf Balkan ve İsmail Çalışkan tarafından  kurulmuş ve Türk Ticaret Kanunu hükümleri uyarınca İstanbul, Türkiye’de 394589 ticaret sicil numarasıyla tescil edilmiştir.

Ortaklığın ana faaliyet konusu, ülkemizde üretilen veya yurtdışından ithal edilen her çeşit dayanıklı ve dayanıksız gıda ve ihtiyaç maddelerinin ticareti, toptan veya perakende yurtiçi veya yurtdışı satışı, dağıtımı ve pazarlamasıdır.

Kurucu ortaklardan; İsmail Çalışkan 1999, Yusuf Balkan 2008, Erdal Tüfekçi 2009, Ali Akyüz ise 2012 yılında ortaklıktan ayrılmışlardır.

22 Kasım 2010 tarihinde Şirket sahip olduğu kurumsal altyapı sayesinde başarılı bir halka arz süreci gerçekleştirerek, sermayesinin %30’unu halka açmıştır.Halka açılma süreci sonrasında Uyum Gıda A.Ş.`nin hisseleri İstanbul Menkul Kıymet Borsası’nda (İMKB) işlem görmektedir.

2012 yılı kasım ayında Makro Market A.Ş.`ye %47,32 (%7,56 A Grubu, %39,76 B Grubu) oranında hisse devri gerçekleştirilmiştir.

2014 yılı itibariyle Verimed A.Ş., Şirket`in çoğunluk paylarına sahip olan ortağıdır.

Ortaklığın çıkarılmış sermayesi 60,000,000 TL olup, ortaklığın pay sahiplerine ve pay oranlarına ilişkin tabloya aşağıda yer verilmektedir.

 

Pay Sahibi

Nominal Değer (TL)

%

Verimed A.Ş

42.000.000

70,00%

Halka Açık

18.000.000

30,00%

Toplam

60.000.000

100,00%