Politikalarımız

Şirketimizin vizyon, misyon ve stratejilerine paralel olarak, “Şirketi farklı kılacak çalışanlar yaratmak” temeli üzerine kurulmuştur. Sürekli eğitim ile mesleki ve kişisel gelişime verdiğimiz önem her zaman bu rekabetçi ortamda bir adım önde olmamızı sağlamaktadır.

İnsan Kaynakları yönetimi, insana verilen değeri, emeğe duyulan saygıyı, insanın stratejik öneminin farkında olunmasını sağlar. İnsan Kaynakları Stratejileri, rekabet ortamında güvenilir, hızlı hareket eden ve öngörülü bir örgütsel yapıyı sağlamak ve geliştirmek için yapılandırılır. Kurumumuzun karşılaşacağı farklı durumlara hızla uyum sağlamadaki becerisinde en önemli faktörün çalışanlarımız olduğuna inancımız tamdır. Çalışanlarımız örgütümüzün stratejik kaynağıdır. Çalışanlarımız ile tüm ilişkilerimizde adil, saygılı ve iyi niyetli davranmak, yasalara ve ahlak kurallarına uymak, yükümlülüklerimizi yasal düzenlemeler çerçevesinde yerine getirmek temel ilkemizdir.

Kurum kültürümüzün temelini ortak değerlerimiz oluşturur. Çalışanların, kurumun ortak değerlerine aykırı davranışları disiplin kurulu yönetmeliğine uygun ve tarafsız olarak değerlendirilir.